Laot

Nagbadya ng bagyo ang dilim ng gabi

Kita ko ang buwan ngunit ramdam sa dibdib

Ang alon ng dagat na hindi mapakali

May unos na parating, hangin ang nagsabi

 

Ihanda mo ang iyong sandatang tago

Hawakan ng mahusay, patalim na hinango

Sa apoy pinanday, hinulma, pinagtibay

May parating na bagyo, bulong niyang malumanay

 

Tibayan mo ang puso, tibayan mong tunay

Baon ko ang aral na mana sa buhay

Baon ko ay tapang, gilas at isip

At pananalig na balang araw, kakalma ang tubig

 

Lakbayin mo ang dagat, tawirin ang laot

Wag kang aatras, wag matatakot

Sa kabila ng alon, doon naghihintay

Yamang hindi ginto, yamang panghabang buhay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s